Nowoczesna jednostka badawcza na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

19.04.2021

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie powstanie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania. W jego skład wejdzie 8 nowych laboratoriów wyposażonych w 18 nowoczesnych aparatur i 67 elementów infrastruktury badawczej. Koszt całego przedsięwzięcia to 61,5 mln zł – informuje uczelnia.

Centrum będzie wyposażone w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą, oferującą otwarty dostęp to technik mikroskopowych, spektroskopowych i analitycznych w zakresie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych związanych z dziedziną nauk inżynieryjno-technicznych, a zwłaszcza inżynierii materiałowej oraz inżynierii chemicznej.

Do zadań Centrum należeć będzie między innymi wsparcie naukowe projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, współpraca z przedsiębiorcami realizującymi projekty lub ubiegającymi się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, komercjalizacja i internacjonalizacja projektów, usług i produktów.

Więcej: https://www.zut.edu.pl/zut-strona-glowna/informacje-biezace/article/zut-na-polskiej-mapie-infrastruktury-badawczej-to-juz-pewne.html

 

jsz


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe