Nowy portal poświęcony innowacjom

15.09.2023
OPI PIB

Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) przygotował na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki portal innowacje.opi.org.pl. Jego premiera odbyła się w poniedziałek 11 września br. To nowy adres w polskim internecie, gdzie każdy znajdzie w jednym miejscu informacje o innowacyjnych projektach, które są przydatne dla przedsiębiorców i środowiska polskiej nauki. 

Portal Innowacje.opi.org.pl zawiera odniesienia do innych systemów OPI, takich jak: portal RAD-on, Polska Bibliografia Naukowa, Obsługa Strumieni Finansowania, NAVOICA czy też do systemu Agencji Badań Medycznych. 

Jak informuje OPI PIB, użytkownicy znajdą tutaj dane dotyczące innowacyjnych publikacji i projektów naukowych, ekspertów w danej dziedzinie, patentów, aparatury badawczej i finansowania badań – w tym darmowe raporty i analizy. Dostępna jest także szeroka oferta bezpłatnych kursów online z platformy NAVOICA, które dotyczą rozwoju innowacyjności.

jp


Innowacje