Nowy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

30.06.2020

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, obecny prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, został wybrany na rektora tej uczelni na kadencję 2020–2024. 

Prof. Dobrowolski w 1988 r. ukończył studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. W latach 2011–2016 był pierwszym dziekanem Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, a w 2011 roku został dyrektorem Instytutu Nauk o Ziemi na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. Obecnie jest pracownikiem Katedry Geomorfologii i Paleogeografii tego Instytutu. Od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

W działalności naukowej zajmuje się geologią i geomorfologią strukturalną wyżyn lubelsko-wołyńskich. Ma ponad 220 artykułów naukowych, 2 książki, 20 rozdziałów w monografiach i ok. 100 publikacji konferencyjnych. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Ołomuńcu i dwukrotnie na Uniwersytecie Lwowskim.

jp


Szkolnictwo wyższe