Odkrycia archeologiczne w lubelskim Ogrodzie Botanicznym

01.09.2023
Rafał Niedźwiadek UMCS

Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie podsumowali najnowsze odkrycia archeologiczne w lubelskim Botaniku, które mogą być przełomem w rekonstruowaniu dziejów Sławinka, a tym samym mają istotne znaczenie dla początków miejskich Lublina.  

Naukowcy z Instytutu Archeologii UMCS wspólnie z pracownikami Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS od 2022 r. prowadzą badania w ramach projektu „Reduta T. Kościuszki w obronie Konstytucji 3 Maja”. 

Zadanie postawione przed archeologami było proste – udowodnić, że ten obiekt został wykonany ludzką ręką. W trakcie badań odkryliśmy kilka znalezisk, które możemy powiązać z Tadeuszem Kościuszko – powiedział dr Rafał Niedźwiadek, kierownik prac archeologicznych w Ogrodzie Botanicznym UMCS i dodał, że przy pomocy lidaru i georadaru sprawdzono, co się dzieje pod powierzchnią gruntu. Jak się okazało, w tej części ogrodu kryje się murowany obiekt.

Mury to fragmenty dworu obronnego istniejącego przed powstaniem Reduty. Można go datować na XVI–XVII w. Kościuszko, budując swoją Redutę, albo go rozebrał całkowicie, albo go już nie zastał – przyznaje dr Niedźwiadek.

 

jp


Humanistyka