Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej na Uniwersytecie Łódzkim

06.11.2019

Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ), Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego organizują w dniach 14-15 listopada 2019 roku VI Ogólnopolską Konferencję Geografii Historycznej „Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego”.

Celem wydarzenia jest „wielopłaszczyznowa refleksja nad rolą i znaczeniem geografii historycznej w badaniach nad dziedzictwem kulturowym”. 

Jak informuje UŁ, uczestnicy konferencji podejmą próbę odpowiedzi na istotne pytania dotyczące ewolucji podejścia badawczego do dziedzictwa kulturowego w efekcie zmieniającej się roli dziedzictwa w społeczeństwie i gospodarce. Planowana dyskusja dotyczyć będzie także wpływu rosnącej interdyscyplinarności w badaniach dziedzictwa (heritage studies), w kontekście szans i zagrożeń dla roli geografii historycznej jako dyscypliny badawczej.

jp


Wydarzenia