Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia”

17.11.2021

Instytutu Ekonomii Międzynarodowej Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia”, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 r. w Warszawie. 

Głównym celem konferencji jest dyskusja o najnowszych wynikach badań z obszaru ekonomii międzynarodowej i zmianach rynkowych, które wywołała pandemia. Konferencja jest także okazją do upamiętnienia jubileuszu 60-lecia Instytutu Ekonomii Międzynarodowej SGH (wcześniej Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych).

Podczas konferencji zostanie powołana grupa naukowo-badawcza Polish Trade Study Group (PTSG) integrująca środowisko polskich ekonomistów zajmujących się badaniem różnych aspektów zjawisk ekonomicznych w gospodarce światowej z uwzględnieniem także miejsca i roli Polski na arenie międzynarodowej.

jp


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia