Pierwszy kierunek studiów Politechniki Śląskiej z prestiżową amerykańską akredytacją ABET

07.09.2023
Politechnika Śląska

Program studiów I stopnia w języku angielskim – Interdisciplinary studies: Control, Electronic and Information Engineering – realizowany na wydziale automatyki, elektroniki i informatyki Politechniki Śląskiej uzyskał prestiżową akredytację amerykańskiej organizacji ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, przyznaną przez Engineering Accreditation Commission (EAC).

ABET to organizacja akredytująca programy szkolnictwa wyższego w dziedzinie nauk stosowanych, informatyki, inżynierii i technologii inżynierskich, posiadająca certyfikat ISO 9001:2015. Jest organizacją non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i zarejestrowaną w Nowym Jorku 

Akredytacja ABET stanowi potwierdzenie spełnienia standardów gwarantujących przyszłym pracodawcom wysokie kompetencje absolwentów rozpoczynających praktykę zawodową w obszarze innowacji, wdrażania nowych technologii oraz identyfikowania społecznych potrzeb zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i rozwoju – informuje uczelnia.

Więcej: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/pierwszy-kierunek-studiow-w-politechnice-slaskiej-z-prestizowa-amerykanska-akredytacja-abet/

 

jsz


Nauki techniczne