Podczas kongresu Impact 22, zawiązano Inicjatywę 3W (Woda, Wodór, Węgiel)

16.05.2022
PAWEL JASKOLKA /AGENCJA SE/EAST NEWS

Podczas kongresu Impact 22, zawiązano Inicjatywę 3W (Woda, bez której nie byłoby życia; Wodór, który jest przyszłością energetyki oraz Węgiel, który znajduje coraz więcej innowacyjnych zastosowań). Wśród sygnatariuszy porozumienia jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – informuje uczelnia. 

Celem działań ma być zintegrowanie polskich środowisk naukowych, badawczo-rozwojowych i gospodarczych zajmujących się problemami związanymi z wodą, wodorem i technologiami węglowymi w różnorodnych zastosowaniach. 

Integracja ma zwiększyć wartość wyników badań naukowych oraz zintensyfikować wzrost efektywności procesów ich komercjalizacji, jako nowych, innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach życia.

Wśród sygnatariuszy są także Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, PolitechnikI: Koszalińska; Krakowska; Rzeszowska; Opolska i Warszawska oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Zielonogórski.

 

jsz


Nowoczesna gospodarka