Połączenie sił w Sieci Badawczej Łukasiewicz

12.01.2023
Sieć Badawcza Łukasiewicz

Trzy górnośląskie instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz połączyły siły tworząc jedną, większą i interdyscyplinarną jednostkę. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL działają razem jako Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

Korzyści wynikające z połączenia dotyczą przede wszystkim pionu badawczego w aspekcie możliwości pozyskiwania projektów, poszerzenia oferty B+R i zakresu komercjalizacji oraz rozwoju kadry i optymalizacji wykorzystania aparatury. Zmiany organizacyjne pozwolą również na przygotowanie szerszego portfela projektów dla sektora energetycznego, obronnego, kosmicznego i transportowego.  

Połączenie to także korzyści w zakresie rozbudowy infrastruktury badawczej. W planach jest utworzenie unikatowych laboratoriów, w tym pracowni wodorowej oraz opracowanie zaawansowanych metod badawczych – informuje Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Więcej: https://lukasiewicz.gov.pl/2023/01/05/jedyna-pewna-rzecza-jest-zmiana-nowe-instytuty-lukasiewicza/

 

jsz


Badania i rozwój