Politechnika Gdańska awansuje w międzynarodowych rankingach

12.01.2021

Politechnika Gdańska (PG) awansowała w międzynarodowych rankingach i jest drugą polską uczelnią najbardziej zaangażowaną w zagadnienia związane ze środowiskiem – czytamy w serwisie Politechniki.  

Uczelnia zajęła II miejsce wśród polskich szkół wyższych w rankingu GreenMetric 2020. Ranking porównuje zaangażowanie w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym – infrastrukturę, dbanie o klimat i środowisko, transport, zużycie wody i energii elektrycznej i gospodarowanie odpadami. Wśród 912 badanych PG awansowała z pozycji 247 na 231.

Gdańska uczelnia awansowała też – ze 108 miejsca na pozycję 89 – w rankingu Emerging Europe and Central Asia) University Rankings, publikowanym przez brytyjską organizację rankingową QS. Politechnika została ujęta również w pilotażowej wersji rankingu studiów inżynierskich EngiRank. W pierwszym zestawieniu 81 szkół wyższych z tzw. Nowej Europy – krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004 i później – zajęła 12 pozycję.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-01/pg-druga-najbardziej-zielona-uczelnia-w-polsce

 

jsz


Szkolnictwo wyższe