Politechnika Gdańska w sieci Globe at Night – Sky Brightness Monitoring Network

19.07.2021

Politechnika Gdańska jako pierwsza jednostka badawcza w Polsce dołączyła do międzynarodowej sieci pomiaru jasności nieba Globe at Night – Sky Brightness Monitoring Network (GaN-MN). Pomiary wykonywane są przy pomocy specjalistycznego czujnika SQM-LE firmy Unihedron przeznaczonego do długoterminowego monitorowania. Cała sieć liczy 64 czujniki zlokalizowane w 19 krajach na świecie.

Czujnik został umieszczony na dachu Gmachu B kampusu uczelni. Pozwala on na pomiar jasności nieba w trybie ciągłym. Dołączenie do sieci umożliwia dostęp do danych ze wszystkich czujników będących w sieci GaN-MN i zwiększenie jakości badań nad zanieczyszczeniem światłem sztucznym w nocy prowadzonych przez ILLUME – interdyscyplinarną grupę badawczą w ramach centrum badawczego EcoTech na gdańskiej uczelni.

Naukowcy pracujący w grupie zwracają uwagę na zjawisko zanieczyszczenia światłem sztucznym i jego negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego – informuje uczelnia.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2021-07/politechnika-gdanska-dolaczyla-do-miedzynarodowej-sieci-pomiaru-jasnosci-nieba

 

jsz


Nauki techniczne