Politechnika Łódzka wkrótce w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii

27.04.2022
yacobchuk/easyFotostock/East News

Politechnika Łódzka (PŁ) rozpoczęła proces akcesji w struktury Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w filarze Zdrowia (EIT Health). Oficjalne wstąpienie uczelni do europejskiego konsorcjum zaplanowano podczas spotkania Polskich Partnerów EIT Health, które odbędzie się na PŁ 6 maja.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii to niezależny organ Komisji Europejskiej istniejący w strukturze programu Horyzont Europa. Powstał aby wzmacniać innowacyjność w kluczowych obszarach rozwoju Unii Europejskiej. Partnerami z polskich uczelni w EiT Health są: Uniwersytet Warszawski, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Nasi naukowcy prowadzą wiele badań, które bardzo dobrze wpisują się w cele europejskiego konsorcjum w zakresie innowacyjnych technologii i usług służących poprawie zdrowia społeczeństwa. Mam nadzieję, że dzięki tej współpracy możliwa będzie realizacja wielu wspólnych projektów powstałych na Politechnice Łódzkiej – informuje prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ.

jp


Innowacje