Politechnika Warszawska i jej spółka spin-off laureatami konkursu „Teraz Polska”

05.06.2023
Twitter Teraz Polska

Politechnika Warszawska (PW) oraz należąca do uczelni spółka spin-off ADJ Nanotechnology znaleźli się w gronie laureatów konkursu „Teraz Polska” w kategorii Innowacje.

Kapituła nagrodziła technologię bioaktywnych cząstek nanokompozytowych. To rozwiązanie oparte na inżynierii nanostruktur. Cząstki łączą w jednej strukturze zarówno nanosrebro, jak i nanomiedź, utrzymywane w całości osnową ceramiczną. Rozwiązanie jest ekologiczne, wytwarzane technikami tzw. green chemistry w oparciu o nietoksyczne sole organiczne metali. 

Technologia została opracowana przez zespół badawczo-naukowy pod kierunkiem dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej, prof. PW oraz prezes zarządu i współzałożycielki ADJ Nanotechnology. Charakteryzuje się wysoką skutecznością biobójczą, nie tylko jako surowiec, ale również po zmodyfikowaniu innych materiałów czy w formie powłok samosterylizujących. Można je stosować w obiektach ochrony zdrowia, obiektach handlowych, rozrywkowych, edukacyjnych, hotelach, restauracjach i kinach, gdzie gromadzi się dużo osób, stanowiąc zagrożenie epidemiologiczne.

jp


Innowacje