Polscy naukowcy nagrodzeni w konkursie sieci M-ERA.NET 3

18.03.2024
fot. NCN

Dziewięć projektów badawczych z udziałem naukowców z Polski zostanie sfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu M-ERA.NET Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Organizatorem konkursu jest sieć M-ERA.NET 3, której NCN jest członkiem. Na realizację badań polskie zespoły otrzymają 2 mln euro.

W konkursie zostały złożone 382 wnioski wstępne, a następnie 109 wniosków pełnych. Finansowanie w wysokości 44 mln euro otrzymały ostatecznie 43 międzynarodowe projekty badawcze angażujące 205 zespołów.

Zwycięskie projekty z udziałem polskich naukowców finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, to dwa projekty z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dwa projekty z Politechniki Warszawskiej oraz po jednym z: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk (PAN), Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Farmakologii PAN i Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-03-14-wyniki-m-era-net-call-2023

jp


Badania i rozwój