Polska Agencja Kosmiczna podsumowuje 2021 rok

31.12.2021

Podpisanie deklaracji Artemis Accords, prace nad Krajowym Programem Kosmicznym, zmiany w statucie i strukturze organizacyjnej POLSA, koordynacja udziału polskich firm w misjach NASA oraz projektach badawczych Australii, koncepcje polskich misji kosmicznych – to tylko niektóre z projektów realizowanych w 2021 roku przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA).

Podpisanie deklaracji Artemis Accords daje Polsce możliwość udziału w wielostronnych programach NASA, dotyczących eksploracji Księżyca, Marsa i  innych ciał niebieskich. POLSA skoordynowała polskie starania o udział w misjach NASA: Arcus i Gamow Explorer, których celem jest m.in. badanie Wszechświata w zakresie promieniowania rentgenowskiego oraz najodleglejszych błysków gamma.

POLSA zwiększyła udział przedstawicieli Polski w delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej i działamy tam coraz aktywniej. Uruchomiliśmy konsultacje z krajowym sektorem kosmicznym, których celem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących udziału Polski w programach ESA przed Radą Ministerialną w 2022 r.

jp


Nauki techniczne Wydarzenia