Polska Agencja Kosmiczna zaprasza studentów na praktyki

14.03.2024
fot. POLSA

W Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) studenci w ramach praktyk mają szansę zdobyć nowe, cenne doświadczenia w sektorze kosmicznym – podkreśla POLSA w komunikacie.

Zakres działań realizowanych w POLSA jest bardzo szeroki, od tematów związanych z bezpieczeństwem kosmicznym i obserwacją Ziemi, przez zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej, badań i rozwoju, aż po działania promocyjne i  administracyjne.

Praktykę studencką w Polskiej Agencji Kosmicznej może odbyć osoba, która: ukończyła przynajmniej pierwszy rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiada skierowanie ze szkoły wyższej oraz program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uprawniony organ szkoły oraz posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas odbywania praktyki studenckiej w POLSA (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

Studenci mogą odbywać praktyki w systemie stacjonarnym w siedzibie głównej POLSA w Gdańsku lub w Oddziale Terenowym w Warszawie.

Więcej:
https://polsa.gov.pl/wydarzenia/praktyki-studenckie-w-polskiej-agencji-kosmicznej/

jp


Nauki techniczne