Polskie uczelnie stworzą system, który pomoże europejskim miastom walczyć ze zmianą klimatu

09.06.2022
Bridgeman Images/ East News

Konsorcjum w skład którego wchodzą: MGGP Aero (beneficjent koordynujący), Miasto Wrocław (Departament Zrównoważonego Rozwoju), Uniwersytet Łódzki (Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej), Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych), Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH (Niemcy), Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (Zakład Obserwacji Ziemi) oraz Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (Centrum UNEP/GRID Warszawa) pozyskało właśnie blisko 5 milionów euro na realizację innowacyjnego projektu „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) miast w procesie adaptacji do zmian klimatu”.

Na podstawie badań z wykorzystaniem teledetekcji powstanie system, który pomoże ponad 10 tysiącom europejskich miast walczyć z efektem zmian klimatu – informuje Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego.

W efekcie realizacji projektu zarządcom i mieszkańcom miast udostępnione zostaną dwa innowacyjne systemy informatyczne, które w sposób komplementarny będą wspierały proces przebudowy BZI w miastach w celu redukcji powierzchni szczególnie narażonych na zmiany klimatu i ochrony zieleni spontanicznej. 

jp


Innowacje