Polsko-czeska współpraca zakończona wydaniem podręcznika

04.11.2021

Podręcznik pt. „Edukacja elementarna uczniów z doświadczeniem migracji w Polsce i Czechach. Doświadczenia – wnioski – rekomendacje zasoby” (wydany w języku polskim, czeskim i angielskim), trafi wkrótce do placówek i instytucji oświatowych oraz na uczelnie kształcące nauczycieli. 

Pozycja ta jest efektem grantu realizowanego wspólnie przez pracowników Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku we współpracy z Uniwersytetem Zachodnioczeskim w Pilźnie (University of West Bohemia in Pilsen).

Celem przedsięwzięcia było wypracowanie modelu kształcenia w warunkach inter- i wielokulturowych. Zespoły z Polski i Czech, po przeprowadzeniu rozmów z nauczycielami, dyrektorami szkół, uczniami z rodzin migracyjnych i ich rodzicami, przygotowały wnioski z badań i wytyczne do dalszych działań służących wsparciu zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

jp


Wydarzenia