Polsko-fińska współpraca przy realizacji projektów badawczych

25.11.2022
Łukasiewicz

Wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Marcin Kraska oraz prezes VTT Antti Vasara podpisali porozumienie o współpracy Sieci Badawczej Łukasiewcz z VTT Technical Research Centre of Finland.

VTT to czołowa europejska instytucja badawcza. Efektem współpracy będą wspólne wnioski na projekty badawcze m.in. w zakresie wodoru, baterii i cyberbezpieczeństwa. 

Przedstawiciele skandynawskiej instytucji wyrazili także chęć współpracy z Łukasiewiczem w dziedzinie komputerów kwantowych oraz mikroeletroniki. W I półroczu 2023 roku planowana jest organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli VTT w instytutach Łukasiewicza.

W trakcie wizyty w Finlandii dyrektorzy instytutów i eksperci Sieci Badawczej Łukasiewicz uczestniczyli także w spotkaniach z przedstawicielami organizacji Business Finland, która zajmuje się wsparciem umiędzynarodowienia i innowacji (badań aplikacyjnych) oraz przedstawicielami fińskiego Ministerstwa Gospodarki. 

jp


Badania i rozwój