Polsko-norweskie badania nad mechanizmami przemieszczania się ludzi w miastach

28.12.2022
Adam Burakowski/REPORTER

Eksperci z Polski i Norwegii zbierają i analizują informacje, które pozwolą zrozumieć mechanizmy dotyczące przemieszczania się ludzi w miastach. Wnioski posłużą do ustalenia działań mających na celu szersze wykorzystanie przyjaznych dla środowiska środków transportu.

W pracach uczestniczy zespół z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (PW), kierowany przez prof. Macieja Grzendę, który w projekcie CoMobility (Co-designing Inclusive Mobility) odpowiada za obszar metod uczenia maszynowego i analizy danych wielkoskalowych.

Te nowoczesne narzędzia stosują do danych o Warszawie i jej aglomeracji. Współpracują m.in. ze specjalistami w zakresie badań społecznych i modelowania transportu z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz z zespołem zajmującym się modelowaniem zanieczyszczeń powietrza z Norwegian Institute for Air Research.

jp


Nauki techniczne