Ponad 11 mln zł na rozwój potencjału badawczego Szkoły Głównej Handlowej

08.02.2024
fot. SGH

Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie otrzymała blisko 11,4 mln zł na realizację projektu „Rozwój potencjału badawczego SGH dla trwałego wzrostu oraz odpornych i inkluzywnych społeczeństw” w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) przeznaczonego dla Mazowsza.

Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027, a jego celem jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych przez zespoły badawcze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie priorytetowych obszarów określonych w „Polityce naukowej SGH”. Mają one skutkować zwiększeniem roli prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym oraz pogłębieniem ich wpływu na funkcjonowanie regionalnego, krajowego i międzynarodowego otoczenia społeczno-gospodarczego – informuje Gazeta SGH.

W ciągu pierwszych 3 lat projektu w SGH realizowanych będzie sześć zadań. Pierwsze z nich to wspieranie realizacji badań naukowych przez uczelniany zalążkowy fundusz grantowy. 

Więcej:
https://www.sgh.waw.pl/projekty-i-granty-naukowe/rozwoj-potencjalu-badawczego-sgh-dla-trwalego-wzrostu-oraz-odpornych-i-inkluzywnych-spoleczenstw

jp


Badania i rozwój