Porozumienie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

31.01.2023
KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) zawarł porozumienie z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych im. gen. broni Władysława Sikorskiego, które zakłada m.in. współpracę w zakresie kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP, wymianę doświadczeń naukowo-badawczych, także dydaktycznych oraz realizowanie nieodpłatnych praktyk i staży dla studentów KUL.

Ceremonia podpisania porozumienia odbyła się w Rektoracie KUL. Dokument podpisali rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski oraz dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk dr Andrzej Lis. 

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych jest samodzielną jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej podległą szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i zajmującą się m.in. standaryzacją sojuszniczą i narodową w obszarze operacyjnym (opracowywanie doktryn), zbieraniem i wykorzystywaniem doświadczeń, a także eksperymentowaniem i poszukiwaniem nowych zdolności Sił Zbrojnych oraz koncepcji szkolenia wojsk. 

jp


Szkolnictwo wyższe