Porozumienie o współpracy Politechniki Poznańskiej i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

02.03.2023
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska będzie współpracować z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA). Zawarte porozumienie pozwoli na szeroką współpracę podmiotów na rzecz elektromobilności – informuje uczelnia .

Przedmiotem porozumienia o stałej współpracy badawczo-rozwojowej i dydaktycznej są m.in. partnerstwo merytoryczne w zakresie wsparcia prowadzenia i realizowania wspólnych programów, projektów, prac naukowych, badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o charakterze europejskim i krajowym, w tym działania w zakresie wspólnego pozyskiwania środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć. 

Wyzwania stojące przed kształtującym się sektorem e-mobility oznaczają konieczność zmiany podejścia do edukacji przyszłych inżynierów i magistrów. Umożliwienie im zdobywania wiedzy w zakresie elektromobilności może okazać się kluczowe dla rozwoju tego sektora, który może mieć znaczący wpływ na krajową gospodarkę i PKB Polski. Nawiązana współpraca stanowi odpowiedź na zwiększające się potrzeby rynku.

Więcej: https://www.put.poznan.pl/artykul/politechnika-poznanska-wspolpracuje-z-pspa

 

jsz


Nowoczesna gospodarka