Powiększenie składu Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

15.07.2019

Konsorcjum Politechniki Śląskiej oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach przystąpiło do Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Powiększenie sieci o obserwatorium w obszarze technologii produkcji i przetwarzania materiałów pozwoli na usprawnienie zarządzania rozwojem regionalnego potencjału naukowo-technologicznego. 

Celem powstałej w 2013 roku sieci jest tworzenie przestrzeni komunikacji i współpracy, a także wymiany danych pomiędzy środowiskami przedsiębiorstw i środowiskiem naukowo-badawczym oraz instytucjami otoczenia biznesu – czytamy w serwisie Instytutu.

Po przyjęciu nowych członków sieć będzie liczyć siedem obserwatoriów co pozwoli na kompleksowy sposób zarządzania rozwojem protechnologicznym regionu w szerokim partnerstwie koordynowanym przez samorząd wojewódzki. Partnerstwo ma być systematycznie rozszerzane zgodnie z wyznaczonymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego ośmioma obszarami technologicznymi.

 

jsz


Badania i rozwój Nauki techniczne