Powołano Zespół Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia

07.02.2024
fot. MNiSW

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Szeptycki wręczył powołania członkom Zespołu Ekspertów, który będzie głównym głosem doradczym w zakresie tworzenia Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia.

– Potrzebujemy dobrej strategii umiędzynarodowienia nauki. Ten dokument wskaże nam, jak zrobić to skutecznie. Cieszę się, że do prac nad krajową strategią włączeni zostali przedstawiciele uczelni, instytutów naukowych i innych podmiotów działających w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego – powiedział wiceminister Andrzej Szeptycki.

Prace nad tworzeniem strategii będą odbywać się pod przewodnictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród 24 członków Zespołu znaleźli się m.in.: prof. dr. hab. Marcin Gruchała, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr. hab. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Waldemar Siwiński, Prezes Założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

jp


Wydarzenia