Poznański naukowiec dyrektorem naukowym AIELF

10.06.2019

Profesor dr hab. Krzysztof Malaga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu UEP został wybrany nowym dyrektorem naukowym L’Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF). Po raz pierwszy w 94-letniej historii stowarzyszenia funkcję tę powierzono Polakowi – informuje uczelnia.

Wybory odbyły się podczas kongresu AIELF w Santiago de Chile. Do obowiązków nowego dyrektora naukowego należeć będzie m.in. pełnienie funkcji redaktora naczelnego, wydawanego od 2016 roku,  Revue Internationale des Economistes de Langue Française.

AIELF to stowarzyszenie założone w okresie międzywojennym. Tworzy, rozszerza i wzmacnia więzi akademickie i kulturowe w celu propagowania ekonomii w jej aspektach ludzkich, instytucjonalnych i formalnych. Przyczynia się do promowania badań i podniesienia poziomu edukacji oraz zachęca młodych ludzi do inwestowania.

 

jsz


Nowoczesna gospodarka