Prawie 7,6 mln zł dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

06.05.2019

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie znalazł się na liście rankingowej projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu na realizację Zintegrowanych Programów Uczelni. Wartość projektu to prawie 7,6 mln zł – informuje uczelnia.

Projekt „Integration-Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” obejmuje: wdrożenie informacyjnych narzędzi zarządzania uczelnią, w tym elektroniczne zarządzanie dokumentacją uczelni (EZD) wraz z cyklem szkoleń dla kadry umożliwiających sprawne wdrożenie EZD.

W ramach projektu zaplanowano także realizację zajęć dodatkowych: diagnostyki USG, endoskopii, radiochemii, dozymetrii wewnętrznej, mikrochirurgii, biofizyki, spektroskopii w bliskiej podczerwieni i druku 3D. Projekt obejmuje też realizację krajowych i zagranicznych staży dydaktycznych dla kadry uczelni, kursów specjalistycznych dla studentów oraz wizyt studyjnych w wiodących ośrodkach krajowych zagranicznych.

 

jsz


Medycyna i biotechnologia Szkolnictwo wyższe