Prof. Andrzej Grzybowski prezydentem Europejskiego Stowarzyszenia Badań Wzrokowych i Okulistycznych

09.01.2023
UWM

Prof. Andrzej Grzybowski, kierownik Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie, został wybrany na prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Badań Wzrokowych i Okulistycznych (The European Vision & Eye Research Association EVER) – największego europejskiego okulistycznego towarzystwa naukowego.

Stowarzyszenie skupia ponad 850 członków z 48 krajów świata, reprezentowanych przez 11 sekcji naukowych, które obejmują wszystkie obszary okulistyki i nauk o widzeniu. Jest wiodącym okulistycznym stowarzyszeniem badawczym w Europie. Jego celem jest wspieranie badań i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej oka i widzenia poprzez spotkania, publikacje i wymianę informacji.

Prof. Grzybowski jest jedynym polskim okulistą, który znalazł się na liście 2% najbardziej rozpoznawanych naukowców świata, którą opracowuje Uniwersytet Stanforda. W lutym 2021 r. otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe.

jp


Medycyna i biotechnologia