Prof. Iwona Hofman przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN

12.03.2019

Prezydium Polskiej Akademii Nauk (PAN) powołało prof. Iwonę Hofman, dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, na przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN na kadencję 2019-2022.

Jak czytamy w piśmie Prezesa PAN, prof. Jerzego Duszyńskiego: „decyzja ta jest wyrazem uznania dla dotychczasowego, bogatego dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego Pani Profesor oraz zaangażowania na rzecz rozwoju społecznego ruchu naukowego”.

Prof. Iwona Hofman jest pierwszą kobietą i pierwszym naukowcem z Lublina w historii Rady powołanym na to stanowisko.

Rada Towarzystw Naukowych została utworzona w 1963 roku. Jest społecznym, ogólnopolskim organem przedstawicielskim towarzystw naukowych o statusie komitetu problemowego przy PAN.

jp


Wydarzenia