Prof. Zbigniew Błocki ponownie wybrany członkiem Rady Zarządzającej Science Europe

29.11.2019

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki (NCN) prof. Zbigniew Błocki został po raz trzeci wybrany, na 2-letnią kadencję, członkiem Rady Zarządzającej Science Europe (SE) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej 37 europejskich instytucji naukowych prowadzących lub fundujących działalność badawczą.

Celem założonej w 2011 roku organizacji Science Europe jest wspieranie działań organizacji członkowskich przez zwiększanie ich wpływu na kształtowanie ogólnoeuropejskiej polityki naukowej.

Science Europe jest również platformę kontaktów między instytucjami naukowymi z Europy i spoza jej granic, a także między środowiskiem naukowym a przedstawicielami władz krajowych i europejskich. Współpracuje między innymi z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC), uniwersytetami, europejskimi organizacjami międzynarodowymi ds. nauki oraz Komisją Europejską.

jp


Wydarzenia