Projekt ENABLE z nagrodą „BiodivERsA for Excellence and Impact”

24.11.2021

Projekt ENABLE, w który zaangażowane były m.in. polskie jednostki naukowe – Uniwersytet Łódzki oraz Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Łodzi –  otrzymał nagrodę „BiodivERsA for Excellence and Impact”. Nagroda przyznawana jest co roku, a tegoroczne wyróżnienia zostały wręczone w trakcie konferencji zamykającej program BiodivERsA3, która odbyła się 16 i 17 listopada w Brukseli.

Projekt ENABLE Enabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions (Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych – opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych) realizowany był w latach 2016-2019.

Kierownikiem polskiego zespołu ENABLE był dr hab. Jakub Kronenberg z Uniwersytetu Łódzkiego, a partnerem w tym projekcie była dr Kinga Krauze z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN. Łącznie zaangażowanych w jego realizację było 11 instytucji naukowych i zajmujących się popularyzacją wyników badań dotyczących systemów społeczno-ekologicznych w miastach.

jp


Wydarzenia