Projekt Uniwersytetu Gdańskiego zdobył finansowanie z programu Erasmus+

30.11.2020

Realizowany na Uniwersytecie Gdańskim projekt „Współpraca na rzecz innowacji w zakresie dobrych praktyk dydaktycznych w dziedzinie Ekonomii i Nauk o Zarządzaniu”/„Partnership for Innovation of Exact Supporting Courses in Economics and Management Study Programmes będzie finansowany w ramach Programu Erasmus+.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów takich jak: matematyka, statystyka i ekonometria, dzięki wymianie doświadczeń z kadrą naukowo-dydaktyczną instytucji partnerskich.

– Studenci ekonomii, zarządzania oraz podobnych dziedzin nauki mają trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności na zajęciach ścisłych takich jak: matematyka, statystyka, ekonometria, stosowanie metod ilościowych w podejmowaniu decyzji biznesowych. Narzędzia te stosowane są dość rzadko w celu przygotowania prac dyplomowych i zaliczeniowych – mówi dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, cytowana w serwisie uczelni.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/541/kolejny-projekt-ug-otrzyma-finansowanie-z-programu-erasmus

 

jsz


Szkolnictwo wyższe