Projekty badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego z dofinansowaniem w konkursie Uniwersalia 2.2

11.09.2023
Adam Staskiewicz/East News

Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Uniwersalia 2.2 znalazły się dwa prowadzone przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Konkurs Uniwersalia to jeden z modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W  jego ramach można składać wnioski o finansowanie projektów dotyczących edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności z zakresu humanistyki światowej, w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego.

Dr hab. Jan Jakub Kwapisz z Wydziału Polonistyki UW odpowiada za realizację wydania, przekładu i opracowania księgi XIII i XIV Antologii palatyńskiej, jednego z najcenniejszych dokumentów starożytnej literatury greckiej. W konkursie Uniwersalia 2.2 projekt otrzymał finansowanie w wysokości 349 190,40 zł.

Drugim nagrodzonym projektem kieruje dr hab. Michał Herer z Wydziału Filozofii UW, który przygotuje przekład i pierwszą w Polsce publikację siedmiu tomów wykładów Michela Foucaulta wygłoszonych przez niego w Collège de France. Kwota dofinansowania projektu wynosi 755 070 zł.

jp


Humanistyka