Projekty Uniwersytetu Gdańskiego w programie GOSPOSTRATEG

09.04.2018

Dwa projekty Uniwersytetu Gdańskiego uzyskały dofinansowanie w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzyskał projekt „Konsorcjum eksportowe jako element polityki rozwoju gospodarczego i konkurencyjności”  oraz projekt „Obywatele decydują”.

Celem pierwszego jest stworzenie warunków dla aktywizacji eksportu w grupie małych i średnich przedsiębiorców poprzez opracowanie strategii rozwoju konsorcjów eksportowych w Polsce oraz systemowych rozwiązań w zakresie polityki wsparcia dla takich konsorcjów.

Drugi projekt ma doprowadzić  do zmian w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Zmiany pozwolą m.in. na wykorzystanie technologii informatycznych w zbieraniu podpisów i spowodują uproszczenie procedur.


Badania i rozwój Nowoczesna gospodarka