Przedstawiciele instytucji nauki spotkali się z ministrem nauki

12.02.2024
fot. MNiSW

Promocja nauki, polityka legislacyjna i współpraca nauki z biznesem były głównymi tematami spotkania ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka z przedstawicielami instytucji nauki.

Minister Dariusz Wieczorek podkreślił, że istotne jest przygotowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych, aby w pierwszym półroczu przedstawić propozycje zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które będą odpowiadać na głosy środowiska. 

Podczas rozmowy szef resortu nauki zapowiedział zmiany w ustawie o Polskiej Akademii Nauk. Propozycje nowych rozwiązań zostaną przedstawione w pierwszym półroczu 2024 r. i przekazane do dalszych konsultacji. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. Jan Ostrowski, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Marcin Pałys, prof. UW oraz przewodniczący konferencji rektorów poszczególnych typów polskich szkół wyższych, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz dr Andrzej Dybczyński i Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz.

jp


Wydarzenia