Raport GUS: Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022

21.06.2022
Piotr Molecki/ East News

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. w uczelniach w Polsce kształciło się 1218,2 tys. osób, o 2,9 tys. więcej w odniesieniu do poprzedniego roku. W roku akademickim 2020/21 dyplom ukończenia studiów otrzymało 297,4 tys. absolwentów, o 3,9 tys. więcej niż w roku akademickim 2019/20 – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) „Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2021/2022”.

W roku akademickim 2021/22 kobiety stanowiły 58,4% studiujących. Na studiach stacjonarnych studiowało 783,4 tys. osób (64,3% studiujących), natomiast na studiach niestacjonarnych – 434,7 tys. osób.

Wśród najczęściej wybieranych grup kierunków były: Biznes, administracja i prawo,
na których studiowało 22,5% wszystkich studentów, Technika, przemysł, budownictwo (14,0%), Zdrowie i opieka społeczna (12,8%) oraz Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (12,3%).

W Polsce studiowało 89,4 tys. cudzoziemców, przy czym najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Ukrainy (36,0 tys., 40,3% wszystkich cudzoziemców), z Białorusi (11,1 tys.
– 12,4%) oraz z Turcji (2,9 tys. – 3,2%).

Więcej:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-akademickim-20212022-wyniki-wstepne,8,8.html

jp


Szkolnictwo wyższe