REA Space – nowa spółka spin-off Politechniki Rzeszowskiej 

05.12.2023
fot. Politechnika Rzeszowska

Na Politechnice Rzeszowskiej powstała nowa spółka typu spin-off o nazwie REA Space. Firma skoncentrowana na rozwijaniu technologii w obszarze inżynierii lotniczej i kosmicznej będzie się zajmować m.in. technologiami satelitarnymi, bezzałogowymi systemami latającymi, nowoczesnymi napędami hybrydowymi dla lekkich aparatów bezzałogowych oraz efektywnymi i cichymi napędami śmigłowymi.

Działalność REA Space będzie skoncentrowana na rozwijaniu technologii w obszarze inżynierii lotniczej i kosmicznej, obejmującej:

drony – projektowanie, badania, produkcja i usługi związane z dronami cywilnymi i wojskowymi;

hybrydowe zespoły napędowe – zespoły napędowe dla niewielkich dronów charakteryzujące się wysoką sprawnością, niskimi kosztami produkcji i eksploatacji oraz niskim poziomem hałasu;

podsystemy statków powietrznych i kosmicznych – projektowanie, produkcja, testowanie i montaż;

integracja zespołów statków powietrznych i kosmicznych – badania, testowanie i integracja zespołów;

nowoczesne technologie – rozwój innowacyjnych technologii dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, nauki oraz innych sektorów gospodarki;

technologie wodorowe – rozwój technologii wodorowych dla lotnictwa i kosmonautyki.

jp


Nowoczesna gospodarka