Rekrutacja uzupełniająca na Politechnice Białostockiej

22.08.2019

Politechnika Białostocka rozpoczęła rekrutację uzupełniającą na studia pierwszego stopnia oraz magisterskie. Na uczelni jest jeszcze niemal 300 wolnych miejsc.

Kandydaci na studia I stopnia do wyboru mają ekoenergetykę, elektronikę i telekomunikację, elektrotechnikę, gospodarowanie zasobami i odpadami, inżynierię biomedyczną, inżynierię materiałową i wytwarzania, inżynierię rolno-spożywczą, inżynierię środowiska, leśnictwo, matematykę stosowaną oraz mechanikę i budowę maszyn. Z kolei chętni na studia stacjonarne II stopnia mogą się zapisywać na zarządzanie.

Nowością jest gospodarowanie zasobami i odpadami, który uruchomił Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Absolwenci tego kierunku znajdą pracę m.in. w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w firmach wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, w instytucjach i zakładach zajmujących się instalowaniem i eksploatacją urządzeń OZE (odnawialnych źródeł energii) czy projektujących systemy gospodarowania odpadami.

 

jp


Szkolnictwo wyższe