Rozmowy ministra Dariusza Wieczorka z Radą Młodych Naukowców

26.03.2024
fot. MNiSW

Minister nauki Dariusz Wieczorek spotkał się z przedstawicielami Rady Młodych Naukowców. Szef resortu nauki mówił o najbliższych działaniach ministerstwa, perspektywach rozwoju nauki w Polsce, a także wyzwaniach stojących przed sektorem nauki.

Jak informuje MNiSW, spotkanie było okazją do zaprezentowania najważniejszych aktywności Rady Młodych Naukowców (RMN) oraz podsumowania dotychczasowych działań. Podczas spotkania dyskutowano również o potencjale RMN i możliwościach jego wzmocnienia. Minister Dariusz Wieczorek zachęcał do dalszego rozwijania naukowych pasji oraz twórczego i odważnego kreowania kariery naukowej.

Rada Młodych Naukowców jest organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej głównym zadaniem jest wspieranie dokonań młodych badaczy, a także identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców oraz przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery młodych naukowców,

jp


Wydarzenia