Rozstrzygnięto drugą edycję Programu Promocja Języka Polskiego

29.09.2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugą edycję Programu Promocja Języka Polskiego. Dofinansowanie z NAWA na promocję języka polskiego, historii oraz kultury polskiej za granicą otrzyma 15 projektów na łączną kwotę 1,2 mln zł. 

Uczelnie i instytuty, które będą realizowały projekty to: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Celem programu  Promocja Języka Polskiego jest propagowanie języka polskiego na świecie, a także upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski wśród szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Nagrodzone projekty przyczynią się do podniesienia jakości nauczania języka polskiego jako obcego, wzmocnią jego prestiż, a także będą służyły budowaniu dobrego wizerunku Polski w świecie – powiedziała dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

jp


Humanistyka Wydarzenia