Rozstrzygnięto konkurs Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Promocja słowem”

17.07.2019

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za pracę „Why is Poland attractive for foreign students? Higher education as a source of Poland’s soft power”, oraz Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „The transition into a sustainable society undertaken by the University of Warsaw” otrzymały główne nagrody w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) „Promocja słowem”.

Celem ogłoszonego przez NAWA konkursu była międzynarodowa promocja polskiego obszaru szkolnictwa wyższego i nauki poprzez stworzenie możliwości opublikowania artykułu na międzynarodowym portalu zajmującym się tematyką edukacji wyższej i nauki – Times Higher Education.

Konkurs skierowany był do jednostek dydaktycznych i naukowych w Polsce, których zadaniem było przesłanie pracy konkursowej w charakterze artykułu promującego reprezentowaną jednostkę bądź promującego Polskę jako atrakcyjną destynację podjęcia studiów.

jp


Szkolnictwo wyższe