Rozstrzygnięto XIII edycję programu LIDER

01.12.2022
NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki XIII edycji programu LIDER. W bieżącej edycji konkursu złożono 290 wniosków, z czego 49 uzyskało finansowanie.

Program LIDER jest skierowany do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Wnioski złożone w konkursie podlegają najpierw ocenie wstępnej, a następnie (po spełnieniu określonych kryteriów) ocenie merytorycznej, której dokonuje co najmniej 3-osobowy Panel Ekspertów na podstawie informacji zawartych we wniosku. 

Więcej:
https://archiwum.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/BIP/Konkursy/Zalacznik_nr_2.pdf

jp


Badania i rozwój