Rusza polska edycja projektu BLOOM

27.04.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Nauki Kopernik koordynują polską edycję międzynarodowego projektu BLOOM (Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation).

Projekt poświęcony jest upowszechnieniu wiedzy na temat biogospodarki. Ma na celu także zwiększenie zaangażowania różnych grup w planowanie i wdrażanie badań naukowych oraz rozwiązań praktycznych w tym obszarze.

Biogospodarka zajmuje się głównie takimi dziedzinami jak: zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi, zmniejszenie zależności od zasobów nieodnawialnych oraz łagodzenie zmian klimatycznych i przystosowywanie się do nich.

jp


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia