Ruszył nabór wniosków do konkursu START 2021 

28.09.2020

Do 2 listopada 2020  młodzi naukowcy mogą składać wnioski o stypendium w programie START 2021.

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Więcej:
https://www.fnp.org.pl/assets/Nowy_regulamin_programu_START-1-2.pdf

jp


Wydarzenia