Śląski Uniwersytet Medyczny w Akademickiej Sieci Kosmicznej

14.12.2022
Jose ROMERO / NASA TV / AFP / EAST NEWS

Śląski Uniwersytet Medyczny (SUM) znalazł się w gronie 21 uczelni z całej Polski jakie utworzyły Akademicką Sieć Kosmiczną. Celem sieci jest aplikowanie o środki finansowe przeznaczone na realizację programów badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie technologii kosmicznych oraz innych zadań finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym podmiotów komercyjnych.

– Akademicka Sieć Kosmiczna to przedsięwzięcie, którego celem są m.in. wspólne planowanie i realizowanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii kosmicznych i dziedzin związanych z badaniem i eksploracją kosmosu – mówi prorektor SUM ds. rozwoju i transferu technologii prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała cytowany w serwisie uczelni

W swojej działalności sieć dąży do współpracy naukowej i studenckiej, w tym wymiany kadry oraz współpracy z kołami naukowymi zajmującymi się tematyką technologii kosmicznych. W planach jest m.in. utworzenie na uczelniach kierunków inżyniersko – medycznych. 

Więcej: https://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/14555-slaski-uniwersytet-medyczny-w-akademickiej-sieci-kosmicznej

 

jsz 


Nauki techniczne