Sposób na oczyszczanie ścieków z patentem

05.08.2022
PAWEŁ JANKOWSKI PB

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Politechnice Białostockiej (PB) patent na wynalazek pod nazwą „Sposób wytwarzania tlenowego granulowanego osadu czynnego”. Rozwiązanie jest efektem kilkuletniej pracy zespołu naukowców z Katedry Technologii w Inżynierii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.

Opracowaną przez nas metodę można wdrożyć na oczyszczalniach ścieków, w których ciąg technologiczny oparty jest o wykorzystanie sekwencyjnych reaktorów biologicznych – podkreśla dr inż. Piotr Ofman, współtwórca wynalazku.

Metoda polega na wykorzystaniu konsorcjum mikroorganizmów do biodegradacji związków węgla, form azotu i fosforu. Formująca się w tym procesie biomasa przyjmuje postać granul i osadza się znacznie szybciej niż konwencjonalny, kłaczkowaty osad czynny. Ta właściwość redukuje m.in. potrzebę stosowania wielokomorowych reaktorów oraz recyrkulacji, co może rozwiązać szereg problemów eksploatacyjnych i ograniczyć koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków – informuje PB.

jp


Innowacje