Studenci Politechniki Gdańskiej wyróżnieni w konkursie „Student-Wynalazca”

23.07.2018

W Urzędzie Patentowym RP podsumowano VIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Student-Wynalazca”. Wyróżnienie odebrała  Zuzanna Bielan z wydziału chemicznego Politechniki Gdańskiej, Adam Dąbrowski z wydziału mechanicznego otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w tym samym konkursie. Dyplom przyznano też Politechnice Gdańskiej.

Zuzannę Bielan wyróżniono za sposób otrzymywania warstwowego fotokatalizatora magnetycznego. Nagrodę specjalną Rektora Politechniki Świętokrzyskiej przyznano Adamowi Dąbrowskiemu za sposób pomiaru zmienności strumienia ciepła z badanej powierzchni – zwłaszcza płaszcza rakiety kosmicznej.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej przyznał także dyplom dla Politechniki Gdańskiej „za udział studentów uczelni w Ogólnopolskim Konkursie Student­-Wynalazca, będący wyrazem kształtowania kultury innowacyjności i propagowania idei ochrony własności intelektualnej w środowisku młodzieży akademickiej” – czytamy na stronie uczelni.

 

jsz


Innowacje Szkolnictwo wyższe