Studenci Politechniki Gdańskiej zakwalifikowali się do 34. edycji programu REXUS/BEXUS

29.01.2024
fot. Politechnika Gdańska

Studenci z działającego na Politechnice Gdańskiej koła naukowego SimLE zakwalifikowali się do 34. edycji programu REXUS/BEXUS. Będą pod okiem ekspertów z sektora kosmicznego realizować swój projekt, którego głównym celem jest analiza składu stratosfery w oparciu o lotne związki chemiczne.

W ramach programu planowane są wyjazdy na warsztaty szkoleniowe w placówkach Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz praca w laboratoriach udostępnianych przez Politechnikę Gdańską. Kampania zakończy się wypuszczeniem ładunku w gondoli balonu stratosferycznego z Esrange Space Center w Szwecji.

Eksperyment ma na celu wniesienie znaczącego wkładu w zrozumienie chemii atmosfery i nauki o środowisku. Analizując próbki pobrane z powietrza za pomocą chromatografii gazowej i spektrometrii mas, studenci pracujący w projekcie STORMDUST starają się poznać związki chemiczne znajdujące się w stratosferze, określić ich migracje oraz jaki wpływ i powiązania mają ze znajdującymi się tam mikroorganizmami.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2024-01/studenci-z-kola-naukowego-simle-ponownie-wspolpracuja-z-europejska-agencja-kosmiczna

jsz


Nauki techniczne