Studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu laureatką Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego

30.12.2021

Alicja Stankiewicz – studentka kierunku finanse, audyt, inwestycje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu –  zajęła I miejsce w kategorii praca licencjacka w V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką  z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

W swojej pracy autorka wykazała, że reklama może zmienić postrzeganie ryzyka wypadku drogowego – wpływa na poziom obaw, subiektywną ocenę prawdopodobieństwa oraz na szacowaną wielkość strat wyrządzonych i doznanych. Autorka zidentyfikowała też związek pomiędzy byciem świadkiem i byciem uczestnikiem wypadku drogowego a postrzeganiem tego ryzyka.

Wnioski z badania mają duże znaczenie praktyczne. Oznaczają bowiem, że na postrzeganie ryzyka wypadku drogowego można wpływać. Wniosek ten uzasadnia finansowanie kampanii społecznych wykorzystujących nośniki reklamy zewnętrznej –  bilboardy i plakaty – czytamy w serwisie uczelni.

 

jsz


Wydarzenia