Studia podyplomowe z elektromobilności na Politechnice Warszawskiej

06.12.2022
Arkadiusz Ziolek/ East News.

Politechnika Warszawska przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, 1 grudnia 2022 roku uruchomiła rekrutację na podyplomowe studia pod nazwą „Nowa Mobilność”. 

To propozycja skierowana m.in. do kadry zarządzającej, specjalistów firm i instytucji budujących kompetencje w obszarze nowej mobilności – informuje IBRM Samar.

Studia umożliwią zdobycie wiedzy z zakresu elektromobilności, rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania czy rozwoju zeroemisyjnych technologii z uwzględnieniem kwestii społecznych i gospodarczych. W realizacji programu udział weźmie 55 wykładowców i gości specjalnych oraz 46 praktyków biznesowych.

Program studiów obejmuje dwa semestry o łącznej długości 240 godzin. W programie jest 30 przedmiotów, a początek zajęć zaplanowano na luty 2023 roku.

Więcej:
https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-podyplomowe-i-kursy/Oferta/Nowa-mobilnosc

jp


Szkolnictwo wyższe